Elbert Hubbard

September 23, 2014

3

TAG

“There is no failure except in no longer trying.” ― Elbert Hubbard

THE FAITH

September 22, 2014

0

TAG

Sa isang Bundok isinilang and isang batang Lalaki pangalanan natin syang Juan , Lumaki syang mabuting bata ang nakikita nya sa paligid nya ang nagbibigay buhay sa kanya ,Matataas na punong kahoy, ilog at mga nagaawitang ibon matahimik ang mundo nya hangang sumapit sya sa ika pitong taong gulang lumaki sya sa patnubay ng kanyang […]

Tagged:
Posted in: Uncategorized

Aristotle

September 21, 2014

3

TAG

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom.” ― Aristotle

Steve Maraboli

September 20, 2014

5

TAG

“If you believe you can, you might. If you know you can, you will.” ― Steve Maraboli

Neil LaBute

September 18, 2014

1

TAG

“The future is now. It’s time to grow up and be strong. Tomorrow may well be too late.” ― Neil LaBute,

Posted in: Ouotes, Sunday Post

Charles Bukowski

September 17, 2014

5

TAG

“Do you hate people? I don’t hate them…I just feel better when they’re not around.” ― Charles Bukowski,

J.R.R. Tolkien

September 15, 2014

1

TAG

“Not all those who wander are lost.” ― J.R.R. Tolkien